Usługi dodatkowe

Umowa ramowa

Cechą szczególną umowy ramowej jest deklaracja stron o podjęciu wspólnego działania.
To oferta przygotowana z myślą o komforcie Klientów firmowych, oparta przede wszystkim na możliwości zindywidualizowania warunków umowy i świadczenia przez Happy rent usług kompleksowych i najpełniej odpowiadających ich potrzebom.
Podpisując umowę ramową, korzystacie Państwo ze specjalnie przygotowanej oferty cenowej i lukratywnych rabatów.

Korzyści dla firmy przy podpisaniu umowy ramowej:

  • brak zobowiązań
  • brak kaucji
  • szybka organizacja samochodu dostosowanego do Państwa potrzeb
  • odbiór samochodu przez dowolnego pracownika Państwa firmy
  • minimum formalności: ograniczenie się jedynie do podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego przy odbiorze samochodu oraz pełnomocnictwa do zawierania umów z osobami trzecimi (w przypadku gdy odbierającym samochód jest pracownik Państwa firmy